Nieuws

Laatste nieuws

Woningzoekenden waarderen het gemak van Thuiskompas

23-03-2021

Emmen – De 8 Drentse woningcorporaties en hun 12 huurdersorganisaties hebben onderzocht hoe bekend Thuiskompas is, de website voor woningzoekenden. En hoe woningzoekenden het gebruik van het platform ervaren. Met dit onderzoek zetten de corporaties en huurdersorganisaties in op continu verbetering van het platform. Bijna 11.000 woningzoekenden deden aan het onderzoek mee.

Blijven ontwikkelen

Eind 2020 vond het onderzoek naar de bekendheid en de ervaringen met Thuiskompas plaats, ongeveer 6 maanden na de start. Bert Moormann, directeur-bestuurder van woningcorporatie Domesta en woordvoerder namens de corporaties: “Vrij snel na de start lieten we dit onderzoek uitvoeren. De insteek van Thuiskompas is dat het woningzoekenden overzicht en gemak biedt. Daarin willen wij ons voortdurend blijven ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen daarbij. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat Thuiskompas bekend is. Zodat mensen weten dat je voor een sociaal huurhuis in Drenthe en grensstreken bij Thuiskompas moet zijn.”

Gemakkelijk en duidelijk

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 64% van de woningzoekenden Thuiskompas gebruiksvriendelijk vindt. Ook vinden zij makkelijk wat zij zoeken. Het aanbod aan huizen en de advertenties beoordelen zij als overzichtelijk. Met de stelling: ‘Het reageren op een huurhuis vond ik makkelijk’, was 93% van de mensen het eens.

Bert Moormann: “In april 2020 zijn we met 8 corporaties overgestapt op Thuiskompas. Om ervoor te zorgen dat iedere woningzoekende zijn opgebouwde wachttijd behoudt, hebben we daar in de communicatie veel aandacht aan besteed. We zien dat de overgrote meerderheid haar account heeft geactiveerd. Dit onderzoek bevestigt dat: 92,2% van de gebruikers weet dat je alleen met een geactiveerd account blijft ingeschreven en kunt reageren op huizen.”

Verbeterpunten

Het onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo weet nog niet iedereen dat een inschrijving bij Thuiskompas gratis is. Ook zitten er handige functies in Thuiskompas, die nog niet iedereen kent. Een voorbeeld is het tipbericht. Woningzoekenden kunnen dit instellen en zij krijgen dan automatisch huizen die passen bij hun wensen in hun mailbox. Een ander verbeterpunt is dat 28% van de mensen die een huis via Thuiskompas kregen, het niet duidelijk vond met welke vragen ze waar terecht konden. In 2021 gaan de corporaties met deze verbeterpunten aan de slag.

Algemeen publiek

Naast bijna 11.000 woningzoekenden liet Thuiskompas via een panel ook onderzoek doen onder het algemene publiek: inwoners van Drenthe en grensstreken. Om te achterhalen in hoeverre Thuiskompas bij het gros van de inwoners bekend is. Een half jaar na de start kent 30% van de inwoners Thuiskompas. “Na 6 maanden is dit een heel mooi resultaat. Toch denken we dat daar verbeterpunten mogelijk zijn. We willen dat iedereen die in aanmerking komt voor een sociaal huurhuis weet dat je je daarvoor gratis bij Thuiskompas kunt inschrijven. Ook hier gaan we in 2021 gericht op inzetten,” aldus Bert Moormann.

Thuiskompas

Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties. Thuiskompas biedt woningzoekenden overzicht en gemak. Zij kunnen zich op 1 plek gratis inschrijven en hebben zo toegang tot zo’n 70.500 huurhuizen.

Laatste nieuws

Vraag aan Thuiskompas

Wil je weten of je urgentie kunt krijgen? Klik hier voor meer informatie. Heb je een vraag over de website of over de spelregels? En vind je het antwoord niet bij 'Vraag en antwoord'? Vul dan het contactformulier in. We reageren binnen 2 werkdagen.
Bellen kan ook: 085 - 20 20 007.

Contactformulier

Het komt voor dat woningzoekenden tijdens het activeren hun gebruikersnaam (lees: mailadres) wijzigen. Misschien jij ook. Door te klikken op Gebruikersnaam vergeten vraag je je gebruikersnaam op. Om je wachtwoord te wijzigen, klik je op Wachtwoord vergeten.

Vraag aan een corporatie

Heb je een vraag over de huizen op Thuiskompas? Of over de toewijzing? Bel of mail dan met de corporatie die het huis aanbiedt.
De gegevens van alle corporaties die meedoen vind je in een overzicht.

Contactgegevens corporaties

Klacht over je inschrijving

Heb je een klacht? Bijvoorbeeld omdat je uitgeschreven bent en je vindt dat dit niet klopt?

Vul dan onderstaand klachtenformulier in.

Klachtenformulier

      Klacht over Thuiskompas

Ben je het niet eens met het beleid, zoals de spelregels van Thuiskompas? Of de overgang als woningzoekende naar Thuiskompas? Gebruik dan het contactformulier.

Contactformulier